Ohlášky 30.10.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30.10. do 6.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

31. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Jaroslava Hlávku, rodiče a sourozence.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
15.00 Pohřeb paní Marie Nahodilové.
Út Slavnost Všech svatých  
18.00 Za dp. Milo Bendu a kněze, kteří působili v naší farnosti. (se zaměřením pro děti)
St Památka Věrných zemřelých 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za všechny věrné zemřelé z naší farnosti.
Čt  
18.30 Adorace.
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.
So 7.30 Za dar pokoje pro lidská srdce.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 32. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodinu Vondrákovu, Andělovu a duše v očistci a za Annu Hossovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Františka a Marii Matulovy, jejich rodiče a celý rod a za rodiče Bartuškovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Dušičková pobožnost na hřbitově.
  • Dnes odpoledne jste opět zváni od 14.30 h. do farní kavárny.
  • Výtěžek sbírky minulé neděle na misie činí 18.975 Kč a výtěžek akce Misijní koláč před kostelem činí 33.057 Kč, dohromady tedy 52.032 Kč. Vybralo se tak o více jak 11.000 Kč oproti loňsku. Což je mimořádný nárůst. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Pán Bůh zaplať také všem, kteří jste přispěli svými buchtami, předměty a jiným zbožím k podpoře misií a díky všem, kdo celou misijní neděli zabezpečili.
  • Jelikož byla nyní sbírka na misie, tak obvyklá sbírka první neděle v měsíci na stavební úpravy na faře nebude.
  • Máme možnost od úterý získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci a to až do 8.11. Podmínky jsou na nástěnce před kostelem a na webových stránkách farnosti. Odpoledne 1.11. a celý den 2. 11. je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek – zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a Věřím v Boha. A dále od 1. 11. do 8.11. je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek, denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  • Ve čtvrtek jste opět zváni k adoraci. Na závěr adorace budete moci přistoupit ke svatému přijímání. Budete tak mít možnost splnit jednu z podmínek k získání odpustků pro duše v očistci. Podobně bude v sobotu ráno mše sv., abyste měli možnost přistoupit ke svatému přijímání.
  • O víkendu bude mít na faře soustředění chrámový sbor ze Šlapanic. Na závěr svého soustředění příští neděli doprovodí svým zpěvem mši svatou v 11 hodin.
  • Na dveřích kostela i venku na nástěnce naleznete plakát s pozváním na Koncert pro Petra Šanderu, dlouholetého louckého varhaníka k jeho 75. narozeninám. Koncert se uskuteční v Jihlavě v sobotu 5. listopadu v 18 hodin v kostele sv. Ignáce.