Ohlášky 30.11.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30.11. do 7.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

1. neděle adventní 7.45 Za rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu a Emílii Rozhonovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
17.30 Modlitba růžence.
Út    
18.00 Za rodinu Vondrákovu a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Františka Xaverského, kněze 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
Čt    
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Volný úmysl mše sv.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 2. neděle adventní 7.45 Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Setkání s Mikulášem prožijeme zde v kostele dnes ve 14,30 h. Kdo má zájem o návštěvu Mikuláše v rodinách, tak se může zapsat vzadu na stolku.
  • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit ještě tradiční brožurku Průvodce adventem. Cena činí 9 Kč. Peníze dávejte do připravené krabičky.
  • Sbírka příští neděle je věnována na opravu sociálního zařízení na kaplance. Do konečného pokrytí výdajů, které byly spojené s touto opravou, zbývá už jen necelých šest tisíc, tzn. na tento účel vybíráme příští neděli naposledy. Díky všem dárcům.
  • Komorní sbor z Horní Cerekve obohatí příští neděli svým zpěvem mši sv. v 11 hodin.
  • Začali jsme v kostele topit, tak prosíme, zavírejte dveře. Díky.
  • Po mši sv. mohou děti na stromek zde vepředu pověsit zvonek za snažení za uplynulý týden. Zároveň připomínám, že při úterní dětské mši sv. budeme na úvod přinášet adventní lampy. Je proto třeba přijít s lampami deset minut přede mší sv. do chodby pod věží u hlavního vchodu, kde si lampy zapálíme.
  • otec Bohdan napsal novou knihu Pohádek z Vysočiny. Cena činí 250 Kč a pokrývá pouze náklady na vydání. Jeden výtisk k nahlédnutí je umístěn vzadu na stolečku. Kdo byste si chtěl knihu objednat, tak se můžete zapsat na přiloženém papíru.