Ohlášky 30.12.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30.12. do 6.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

7.45 Za Josefa Ďáska, Františku a syny.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po 16.00 Na poděkování.  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Út Slavnost Matky Boží Panny Marie 7.45 Za Františka a Blaženu Koukalovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
St Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
18.30 Adorace za obnovu života farnosti.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za dp. Jana Veselého a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne Slavnost Zjevení Páně   7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Marii Kriegsmannovu, dva manžely a sourozence.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes jste zváni na Vánoční koncert v podání dvou členů opery Národního divadla v Praze a v doprovodu varhan. Zazní nejznámější Ave Maria. Více na plakátu. Začátek koncertu je v 15 hodin. Vstupné dobrovolné.
  • Dobrovolný příspěvek při živém betlému činí 7.229 Kč. Tento příspěvek bude použit na opravu kostela v Petrovicích.
  • Sbírka na slavnost Narození Páně určena na pokrytí nákladů s topením v kostele činí 15.889 Kč. Díky všem dárcům.
  • Další mimořádná sbírka je ta Tříkrálová a proběhne nastávající sobotu 5. ledna. Díky, kdo jste se zapsali k aktivní účasti při této sbírce. Sraz je v 8.30 h. u Vaňků ve skleníku. Je vhodné mít koruny, pláště. Děkujeme předem za vaši podporu a zapojení se.
  • Od svátku svatého Štěpána začal předprodej vstupenek na ples farnosti Luka a Sdružení Petrov, který se uskuteční v sobotu 26. ledna. Jste srdečně zváni.
  • Zítřejší závěr roku můžete prožít v tiché adoraci. Kostel bude otevřen od 23.30 h.
  • Ve čtvrtek jste opět zváni od 18.30 h. k adoraci na podporu života farnosti i každého z nás.