Ohlášky 30.3.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30.3. do 6.4.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

4. neděle postní

 

7.45

Za farníky.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za Annu a Antonína Hájkovy, rodiče a duše v očistci. (s křestní slavností)

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

14.00

Křížová cesta.

Po

 

17.30

růženec

Út

 

 

18.00

Za rodiče Patzeltovy, dceru a přízeň. (se zaměřením pro děti)

St

 

17.30

růženec

Čt

9.00

Za paní Novotnou a její rodiče. (rekolekční mše sv.)

 

18.00

Mše sv. v Bítovčicích.

18.30

Křížová cesta.

19.00

Za Františka a Antonii Valíkovy, sestry a bratry.

So

19.00

Mše sv. v Kozlově.

19.00

Mše sv. ve Velkém Beranově.

Ne

5. neděle postní

 

7.45

Za rodinu Nováčkovu a Dvořákovu.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

14.00

Křížová cesta.

  • Sbírka příští neděle je určena na varhany. Díky předem všem dárcům. Rekonstrukci varhan můžete také stále ještě podpořit skrze anketu „Zlatá jeřabina“. Využít můžete buď internetu, návod je na farních internetových stránkách, nebo k hlasování můžete už také využít hlasovacích lístků z Novin kraje Vysočina, které vyšly toto úterý, a byly distribuovány do každé domácnosti. Hlasovací lístky z novin vystřihněte, vyplňte a odevzdejte do krabičky na stolku u zpovědnice, případně lístek můžete sami přímo zaslat na úřad kraje Vysočina. Hlasovací lístky nelze kopírovat, platné jsou pouze originální lístky. Každý může hlasovat pouze jednou, tzn. ti, kteří už hlasovali po internetu, už nemohou hlasovat skrze lístky z novin. Určitě ale máte ve svém okolí spoustu lidí, které můžete požádat o vyplnění vám doručených lístků, aby anketní lístky zbytečně nezůstaly nevyužité. Pokusme se všichni zapojit a získat další prostředky na pokrytí výdajů s varhany. Díky moc předem.
  • Příprava na 1. svaté přijímání pokračuje v úterý v 17 hodin na kaplance. Z tohoto důvodu budu zpovídat v úterý až po dětské mši svaté.
  • Jak již zaznělo – ve čtvrtek bude mše sv. až v 9 hodin, bude zde v Lukách rekolekce kněží našeho děkanátu.
  • Z důvodu posunu času na letní budou mše sv. v pátek a v sobotu bývat opět až v 19 hodin.
  • Příští neděli po křížové cestě jste opět zváni do farní kavárny.