Ohlášky 30.4.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30.4. do 7.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

3. neděle velikonoční 7.45 Za Miroslava Kremláčka, rodiče a sestru.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 !! Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
11.00 Za děti přistupující k 1. svatému přijímání.
Po Památka sv. Josefa, dělníka 7.30 Za živou a + rodinu.
 
Út Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve    
18.00 Za Annu a Františka Böhmovi, rodiče a sourozence. (se zaměřením pro děti)
St Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 18.00 Májová pobožnost.
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
18.30 Adorace.
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za Václava Čermáka, manželku, sourozence a duše v očistci.
So Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 4. neděle velikonoční 7.45 Za Martina Vondráka, manželku, dvoje rodiče, sourozence a Jana Nahodila.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Jiřinu a Antonína Pavlíčkovy, rodinu Janouškovu, rodinu Valovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
  • První májová pobožnost bude v pondělí po skončení ranní mše svaté. A dále bude májová pobožnost ve středu v 18 hodin, v pátek přede mší svatou od 18.30 h. a příští neděli v 18 hodin.
  • Ve čtvrtek večer jste opět zváni k adoraci na podporu života farnosti.
  • Sbírka příští neděle je určena na plánované stavební úpravy na faře. Díky předem všem dárcům.