Ohlášky 30.6.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30.6. do 7.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

13. neděle v mezidobí 7.45 Za Stanislava Dvořáka a Otto Chvojsíka.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích – Za farníky.
Po  
 
Út  
19.00 Za dobrodince farnosti.
St Svátek sv. Tomáše, apoštola  
17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Prokopa, opata  
 
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy 7.45 Za prohloubení života farnosti.
9.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
 10.30 Mše sv. v Bítovčicích.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 14. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy, rodiče a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Dnes odpoledne jste srdečně zváni k poutní mši sv. do Petrovic. Mše sv. tam začíná v 15 hodin.
  • Sbírka uplynulé neděle na bohoslovce činí 12.860 Kč. Díky všem dárcům.
  • Začíná období táborů. Pamatujme na jejich šťastný průběh ve svých modlitbách.
  • V sobotu 13.7. zde chtějí uzavřít manželství Pavel Novotný z Jindřichova Hradce a Jana Mokrejšová z Luk nad Jihlavou. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by snad věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.