Ohlášky 30.8.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30.8. do 6.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

22. neděle v mezidobí     7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Annu a Antonína Hájkovy, rodiče a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
 
St    
 
Čt  
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Růženec.
19.00 Za Františka Rožka, manželku, její rodiče a sourozence.
So 11.00 Svatební mše sv. Jakuba Fischera a Kamily Drbalové.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 23. neděle v mezidobí     7.45 Za rodinu Čumplíkovu, Zimolovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Do čtvrtku je otec Miloš mimo farnost. V případě nutné potřeby se obracejte na o. Bohdana.
  • V sobotu 12. září zde chtějí uzavřít manželství Josef Navrátil, bytem Jihlava, Jarní 4 a Lenka Březnová, bytem Jihlava, Jarní 4. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.
  • Rozvrh výuky náboženství v novém školním roce je na nástěnce u kostela a stejně tak rozvrh najdete na internetových stránkách farnosti. Výuka začíná v týdnu od 7. září.
  • První dětská mše sv. bude za týden v úterý 8. září v 18 hodin.
  • Děkuji všem, kteří jste přispěli během pouti do sbírky, která vynesla 21.757 Kč. Příští neděli, která je první v měsíci, můžete podpořit plánované stavební úpravy na faře. V neděli 13.9. bude sbírka věnována na základě rozhodnutí otce biskupa na podporu pastoračních aktivit na úrovni děkanství. Přispěním do této sbírky se můžeme podílet na samofinancování místní církve. Po poradě s kněžími děkanství otec děkan rozhodne o aktivitách, které budou sbírkou solidárně podpořeny, a následně s nimi budete seznámeni. Dle svého uvážení tedy můžete podpořit jeden či druhý úmysl.