Ohlášky 30. 8. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30. 8. do 6. 9. 2020

 

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
 Ne 22. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Radka Jeřábka, rodinu Jeřábkovu a Földešijovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út  
18.00 ! Za děti a za nový školní rok
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
7.30 Za Jana Zvěřinu a duše v očistci
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Modlitba sv. růžence
19.00 Za Jaroslava a Marii Gotzmanovy a jejich rodiče
So   18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

23. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Jana Zvěřinu, živou rodinu a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 

  • Na stolku za lavicemi je stále možné si vyzvednout přihlášky do náboženství. Přihlášku vyplňují pouze žáci prvních tříd a ti, kdo ještě do náboženství nechodili.

 

  • V úterý 1. září bude v 18 hodin první mše sv. pro děti. V závěru mše sv. požehnáme dětem do nového školního roku.

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce září. Po mši sv. bude krátká adorace a svátostné požehnání.