Ohlášky 30.9.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30.9. do 7.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

26. neděle v mezidobí

 

 

 

 

7.45 Za Františka Šindeláře, manželku, bratra a rodinu Ryčkovu, Šindelářovu a Oherovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve    
 
Út Památka sv. andělů strážných  
18.00 Za Leopolda a Marii Fialovy a syna Karla. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Františka z Assisi  
18.30 Adorace za posílení života farnosti.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodinu Dobrovolnou a Pospíchalovu.
So 12.00 Svatební mše sv. Lenky Machové a Oto Merana.
17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 27. neděle v mezidobí  

 

7.45 Za Františka Treteru, rodiče a celý rod.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Leopolda Poláčka. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Díky vám všem, kteří jste minulou neděli přispěli do sbírky do diecézního fondu PULS na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Zde v Lukách se vybralo 47.791 Kč, v Puklicích 5.904 Kč a ve Velkém Beranově 4.925 Kč. Dohromady se tedy vybralo 58.620 Kč. Pán Bůh zaplať. Kdo jste si domů minulou neděli nevzal letáček s informacemi ohledně fondu PULS a jeho hospodaření, tak si ho, prosím, vezměte vzadu na stolečku. Budu vám vděčný, že se s fondem seznámíte, a že k němu získáte důvěru.
  • Ve čtvrtek jste opět zváni k adoraci na podporu života naší farnosti a obnovy naší víry.
  • V pátek po mši svaté začíná příprava na biřmování. Kdo ještě neodevzdal přihlášku, tak ji vezme s sebou na setkání.
  • Příští neděli se uskuteční setkání lektorů, kteří při bohoslužbách čtou Boží slovo. Setkání začne zde v kostele v 17 hodin. Všichni lektoři jsou srdečně zváni ke společnému setkání, které bude poté pokračovat na kaplance.