Ohlášky 31.12.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31.12. do 7.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. V Puklicích.
11.00 Na poděkování za uplynulý rok.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Slavnost Matky Boží Panny Marie 7.45 Za mír ve světě.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Út Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 14.00 Pohřeb paní Emilie Patiové.
18.00 Za dp. Jana Veselého a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Mše sv. – volný úmysl.
18.30 Adorace.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za manžele Kourkovy a jejich rodiče.
 So Slavnost Zjevení Páně 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Svátek Křtu Páně 7.45 Za Františka a Blaženu Koukalovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. V Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Závěr roku můžete dnes prožít v tiché adoraci. Kostel bude otevřen od 23.30 h.
  • Vánoční sbírka na topení v kostele činí 12.570 Kč. Díky všem, kteří jste přispěli.
  • Další mimořádná sbírka je ta Tříkrálová a proběhne nastávající sobotu 6. ledna. Protože jde o akci poměrně velkou, prosíme o zapojení dětí i dospělých. Kdo byste mohl, ozvěte se, prosím Markétě Brestovské. Telefonní číslo 730 819 633 najdete v ohláškách na nástěnce i na farních stránkách v sekci ohlášky. Sraz je od 8.30 h. u Vaňků ve skleníku. Je vhodné mít koruny, pláště. Děkujeme předem za vaši podporu a zapojení se.
  • Dnes začíná předprodej na ples farnosti Luka a Sdružení Petrov, který se uskuteční v sobotu 20. ledna.
  • Úterní mše svatá nebude se zaměřením pro děti.
  • Ve čtvrtek jste opět zváni od 18.30 h. k adoraci na podporu života farnosti i každého z nás.
  • Při páteční večerní mši svaté oslavíme slavnost Zjevení Páně.
  • Co se týká obvyklého a tradičního vyúčtování a statistik za uplynulý rok, tak zde zazní v průběhu ledna při nedělních mších svatých.
  • Nyní poděkujeme za uplynulý rok chvalozpěvem „Bože chválíme Tebe“.