Ohlášky 31.3.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31.3. do 7.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

 

4. neděle postní

7.45 Za rodinu Foltovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Jaroslava Zachu, rodiče a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
Po    
 
 

Út

   
18.00 Za živou a zemřelou rodinu Ondráčkovu. (se zaměřením pro děti)
 

St

 
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
 

Čt

9.00 Rekolekční mše sv. kněží jihlavského děkanátu.
 
 

  17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba křížové cesty.
18.00 Za dceru, manžela a rodiče.
So   17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 5. neděle postní 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Aloise Vylíčila, rodinu Trnkovu a Langerovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
  • Příští neděli odpoledne jste opět zváni do farní kavárny, která začne po skončení modlitby křížové cesty.
  • Domluvili jsme se v pondělí na farní radě, že výtěžek sbírky příští neděle pošleme na konto sbírky na dívčí dětský domov v Keni, kde momentálně absolvuje tříměsíční praxi náš farník Vašek Kolouch. Za získané peníze bude na místě samém nakoupena pro dívky obuv, případně základní šatstvo. Díky předem všem dárcům.
  • Vzadu na stolečku si můžete vzít další postní kartičky. Tentokrát je na nich jeden z lotrů. Bůh miluje každého člověka. Lotr ukřižovaný po Ježíšově pravici dokázal přiznat své hříchy, litovat jich a poprosit Ježíše za odpuštění. Zkusme to také. Předsevzetí pro mladší děti: Udobřím se. Když něco provedu, omluvím se: „Promiň.“ Starší děti: Dokážu se omluvit za to, co jsem udělal. Dospělí: Přiznám si své chyby, pokusím se odpustit těm, kdo mi ublížili, pomodlím se za své nepřátele.
  • Skauti již nyní zvou na Svatojiřskou tančírnu, která bude v sobotu 27. dubna. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce. Vstupenky je možné zakoupit v prodejně „U Koloucha“.