Ohlášky 31.5.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31.5. do 7.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice 7.45 Za Jana Širokého, dvoje rodiče a vnučku.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování a s prosbou za Boží ochranu a Boží požehnání pro rodinu Kolouchovu a Holubovu.
11.00 Poutní mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Po Památka sv. Justina, mučedníka  
   
Út    
18.00 Na poděkování za 45 let manželství a prosba za Boží pomoc a ochranu pro celý rod.
St Památka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za Jindřišku Horkou.
   
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Růženec.
19.00 Za Františka, Marii a Jana Branzsuskovy.
So 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově
Ne Slavnost Těla a Krve Páně

Farní den  

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Kežlínkovy a syna.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Úterní dětská mše svatá bude jako obvykle se zaměřením na děti.
  • V sobotu bude mše svatá také v Bítovčicích ve 12.30 h. u příležitosti 100. výročí postavení kaple a setkání rodáků z Bítovčic.
  • Sbírka uplynulé neděle na charitu činí 6.515 Kč. Díky všem dárcům.
  • Jak už jste slyšeli minulý týden, blíží se farní den, který proběhne už příští neděli 7. června a bude v pořadí již sedmý. Všechny vás a vaše blízké zveme ke společně prožité neděli. Zároveň vás prosíme, tak jako každý rok, o vaši pomoc a spolupráci. Prosíme o napečení nejrůznějších sladkostí, cukroví, buchet, koláčů, stejně tak můžete přispět přinesením zavařených okurek, paprik – kozích rohů, máty, salátu… Vše můžete přinášet v pátek 5. června po mši svaté, nebo v sobotu 6. června od 16. hod na kaplanku. Děkujeme za vaši pomoc. Zároveň pamatujme na průběh a příhodné počasí farního dne ve svých modlitbách.
  • Na příští neděli připadá také slavnost Těla a Krve Páně. Po ranní mši svaté se uskuteční eucharistický průvod kolem kostela tak jako loni. Oltář však nebude tentokrát umístěn na farní zahradě, ale před kostelem, zde se pomodlíme a požehnáme obci.
  • Výtěžek sbírek při mši sv. příští neděli je určen na pokrytí nákladů spojených s Národním Eucharistickým kongresem, jedná se o celonárodní sbírku na podporu tohoto kongresu. Výtěžek farního dne na zahradě bude věnován na stavební úpravy na faře. Díky všem dárcům, ať už podpoříte jeden nebo druhý úmysl.