Ohlášky 31.5.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31.5. do 7.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Slavnost Seslání Ducha svatého 7.45 Na poděkování a za Boží milosrdenství pro rodinu Kolouchovu a Holubovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka Panny Marie, Matky církve  
 
Út  
18.00 Za farníky.
St Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
 18.30 Adorace za obnovu života farnosti.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Na poděkování.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Slavnost Nejsvětější Trojice

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dočekalovu.
11.00 Poutní mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Jak již zaznělo, od nastávajícího týdne posunujeme čas pátečních a sobotních bohoslužeb o hodinu dle letního rozpisu bohoslužeb. Neplatí však pro V. Studnice, tam bude mše sv. stále v 17 hodin.
  • Od nastávajícího týdne už nebude probíhat zapisování se předem na bohoslužby. Přední lavice na straně u kazatelny bude rezervována pro rodinu, která má úmysl mše svaté. A dále, kdo dříve přijde, ten bude moci zaujmout místo na sezení. Prostor na stání v kostele zatím není možné využít kvůli povinnosti dodržování rozestupů. Kvůli povinným rozestupům bude stále ještě uzavřena každá druhá lavice. Pořád však platí, že je možné využít prostor před kostelem, který je v úterý a v neděli ozvučen.
  • Na základě dalšího rozvolňování hygienických opatření bude poutní mše svatá ve Vysokých Studnicích tuto neděli 7.6. nakonec sloužena přímo v kostele Nejsvětější Trojice v 11 hodin. Navíc prostor před kostelem bude ozvučen.
  • V pátek již bude mše svatá také v Bítovčicích v 18 hodin.
  • Sbírka uplynulé neděle na pronásledované křesťany činí 12.639 Kč. Díky všem dárcům.
  • Vzhledem k tomu, že byly v době postní zrušeny veřejné bohoslužby, nebylo možné ukončit Postní almužnu. Pokud tedy máte doma postní schránky s našetřenými penězi pro potřebné, prosím o jejich odevzdání na úterní dětské mši sv., případně jiný den po mši svaté.