Ohlášky 31.7.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31.7. do 7.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

18. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Františka Blažka, manželku, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve  
 
Út  
19.00 Za zemřelého manžela a duše v očistci.
St  
 
Čt Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 7.30 Za nová kněžská a duchovní povolání.
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Robina Kalistu, Boží milosrdenství a duše v očistci.
So Svátek Proměnění Páně 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 19. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Mše sv. – volný úmysl.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka příští neděle je určena na pokrytí nákladů spojených se stavebními úpravami na faře. Díky všem dárcům.
  • V sobotu 13.8. zde chtějí uzavřít manželství Petr Číhal a Iveta Procházková, oba z Luk nad Jihlavou. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Pokud by někdo věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.
  • V sobotu 13.8. se koná v Praze „Den pro rodinu“. Celý program najdete na nástěnce u kostela. Je dobré tuto akci podpořit modlitbou i případnou účastí.