Ohlášky 31.8.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31.8. do 7.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

22. neděle v mezidobí   7.45 Za rodinu Dvořáčkovu, Pípovu, Vránovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
17.30 Modlitba růžence.
Út Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 18.00 !!! Za Jaroslava Kostku, rodiče a tetu.
 
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
Čt  
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Růženu Peškovu, manžela a dvoje rodiče.
So 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 23. neděle v mezidobí   7.45 Za rodinu Šedovu a Zemanovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Martina Součka, rodinu Součkovu a Jelínkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Začíná nový školní rok a s ním opět začínají i pravidelné dětské mše svaté v úterý v 18 hodin. Všechny děti jsou srdečně zvány. Toto úterý budeme prosit za požehnání pro nový školní rok.
  • Na nástěnkách i na farních webových stránkách je rozpis výuky náboženství, která začne v týdnu od 8. září.
  • Poutní sbírka uplynulé neděle, třebaže nebyla vyhlášená s konkrétním úmyslem, činí 16.983 Kč. Výtěžek bude použit na režijní výdaje farnosti. Sbírka příští neděle je určena na opravu sociálního zařízení na kaplance. Díky předem všem dárcům.
  • V sobotu 13. září zde chtějí uzavřít manželství Ondřej Jaroš, bytem Ždírec 52 a Jaromíra Musilová, bytem Luka nad Jihlavou, Železniční 640. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.