Ohlášky 4.10.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4.10. do 11.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

27. neděle v mezidobí     7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy a za rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Miladu a Bohumila Sobotkovy k jejich nedožitým výročím a za jejich rodiče.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út 14.30 Mše sv. s kremačním rozloučením paní Jarmily Kavanové.
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti.)
St Památka Panny Marie Růžencové  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Volný úmysl mše sv.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Karla a Marii Bastlovy, jejich rodiče, dceru a dva zetě.
So 11.00 Svatební mše sv. Miroslava Stokláska a Hany Horákové.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 28. neděle v mezidobí     7.45 Za Václava Peška a dvoje rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka dnešní neděle je věnována na stavební úpravy na faře. Díky všem dárcům.
  • V polovině září proběhla ve všech farnostech diecéze sbírka na podporu aktivit v jednotlivých děkanstvích. Její výtěžek bude po čtvrteční domluvě s kněžími jihlavského děkanství použit na podporu mládežníků, kteří se v létě zúčastní Světového setkání mládeže se Svatým otcem v Krakově a také na podporu Střední sociální školy v Jihlavě.
  • Blíží se Národní eucharistický kongres, na který jste se mohli přihlásit. Jelikož se přihlásilo málo účastníků, tak autobus nevypravíme. Podpořme tedy tento významný moment života naší církve aspoň svou modlitbou. Ve čtvrtek začíná novéna za tento kongres. Text novény najdete na našich internetových stránkách a také v několika výtiscích vzadu na stolečku.
  • Připomínám, že od 1. listopadu začne zcela nový rozpis modlitby živého růžence. Kdo by byl ochoten se zapojit do této modlitby, může se stále zapsat vzadu na kamnech u oltáře sv. Barbory.
  • Vzadu v knihovně je několik výtisků stolního kalendáře na příští rok. Zakoupením kalendáře podpoříte stavbu nového kostela v Brně na Lesné. Cena činí 50 Kč.