Ohlášky 4. 10. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4. 10. do 11. 10. 2020

POZOR!! Změna vyhrazena.
Informace se mohou měnit v závislosti na nových nařízeních vlády a dalších úřadů.

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
 Ne 27. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Martinu a Františka Čermákovy, sourozence a dcery
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za zemřelé rodiče
a celou živou a zemřelou rodinu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
 
Út  
18.00 Za Františka a Růženu Rožkovy, dcery, rodiče
a sourozence
St Památka Panny Marie Růžencové 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.30 Adorace
Čt  
 
17.00 !
Mše sv. v Bítovčicích
17.30 Modlitba sv. růžence
18.00 ! Za rodiče Peškovy a Pertlíkovy
So 17.00 ! Mše sv. v Kozlově
18.00 ! Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

28. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Janu a Marii Peksovy
9.30 ! Mše sv. v Lukách – Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Martina Součka, rodinu Součkovu, Jelínkovu a Dohnalovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Děkujeme všem, kdo podpořili fond na podporu kněží a pastorace v naší diecézi. Děkujeme všem pravidelným donátorům přihlášeným za naši farnost i těm, kdo přispěli do sbírky minulé neděle, při níž se vybralo 40.888,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

 

 • Ve středu bude v našem kostele od 18.30 do 19 hodin příležitost k adoraci před Nejsvětější Svátostí.

 

 • Ve čtvrtek se s dětmi, které byly letos u prvního svatého přijímání, vypravíme na setkaní do Brna. Proto opět nebude ranní mše sv.

 

 • V pátek od 16.30 bude na kaplance 1. schůzka ministrantů v novém školním roce.

 

 • Upozorňujeme, že večerní mše sv. budou od tohoto týdne bývat podle zimního rozvrhu.

 

 • Nový rozpis lektorů:
  Na stolku za lavicemi najdete tabulku se jmény stávajících lektorů. Se stávajícími lektory i nadále počítáme. Pokud by případně chtěl někdo svoji službu ukončit, může se samozřejmě ze seznamu vyškrtnout. Případní nový zájemci ochotní číst pravidelně při nedělních mších svatých se mohou zapsat do volných políček. Na základě takto obnoveného seznamu čtenářů, pak připravíme rozpis služeb na další měsíce.

 

 • Nová nařízení proti šíření koronaviru
  O pondělí 5. října budou platit v naší zemi nová nařízení proti šíření koronaviru. Nadále platí povinnost si ve všech vnitřních prostorách mimo bydliště zakrývat nos a ústa, desinfikovat si ruce a dodržovat bezpečné rozestupy. Nově je zakázáno při bohoslužbách zpívat a je stanoven maximální počet účastníků jedné bohoslužby na 100 osob. Z toho důvodu bude příští neděli v Lukách navíc 3. mše sv., a to v 9.30. Také prosíme ty, pro které je to možné, aby případně využili možnosti účastnit se mše sv. v sobotu večer v Kozlově nebo ve Velkém Beranově, případně v neděli v Puklicích.

 

 • Úkol pro děti: Obkresli svoji dlaň na papír, vybarvi, popdepiš, vystřihni a přines na úterní mši sv. pro děti.