Ohlášky 4.11.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4.11. do 11.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

31. neděle v mezidobí

7.45 Za Martina Součka, rodinu Součkovu, Jelínkovu a Dohnalovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Marii a Františka Matulovy a jejich rodiče.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Dušičková pobožnost na hřbitově.
Po      
18.00 Za pokoj duše zemřelého.
Út      
18.00 Za Evu Pikolonovou. (se zaměřením pro děti)
St   17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Na dobrý úmysl.
Čt   18.00 Za farníky.
18.30 Adorace za obnovu života farnosti.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodinu Netrdovu, Hanákovu a Oulehlovu a duše v očistci.
So Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 32. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu, Leona Stavovčíka a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dušičková pobožnost bude dnes ve 14.30 h. na hřbitově.
  • Do čtvrtku máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Proto zde bude mše svatá každý den v 18 hodin. Využijte této možnosti. Na čtvrteční mši svatou naváže obvyklá adorace na podporu života farnosti.
  • Společné udělování svátosti nemocných bude tento pátek při mši sv. Prosím, nabídněte pomoc nemocným a starším lidem, aby se mohli na tuto bohoslužbu dostat.
  • V pátek se na kaplance uskuteční další schůzka ministrantů od 16.30 h.