Ohlášky 4.12.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4.12. do 11.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

2. neděle adventní

 

7.45 Za Robina Kalistu, Boží milosrdenství a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za Marii Nahodilovu, manžela a rodiče. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu 17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Marii Čermákovu, rodiče a sourozence.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za nemocné, celou rodinu a Boží milosrdenství.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 3. neděle adventní

  

7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Setkání s Mikulášem prožijeme zde v kostele dnes ve 14,30 h. Jste srdečně zváni.
  • Dnešní sbírka je věnována na plánované stavební úpravy na faře. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Příští neděli jste opět zváni od 14.30 do 17 hodin do farní kavárny.
  • Příští neděli jste také zváni na koncert duchovní hudby do Vysokých Studnic. Koncert začíná v tamním kostele v 17 hodin. Na varhany hraje Alfred Habermann a dále účinkuje chrámový sbor z Brtnice.
  • Ples farnosti Luka a Sdružení Petrov se uskuteční 14. ledna, všichni jste srdečně zváni. Předprodej vstupenek bude zahájen příští neděli 11.12. po obou mších svatých. Vstupenky prodávají Lukáš a Veronika Kolouchovi.