Ohlášky 4.3.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4.3. do 11.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

3. neděle postní 7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celý rod.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
Po      
Út      
18.00 Za manžele Kolouchovy, duše v očistci a celý rod. (se zaměřením pro děti)
St      
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt      
18.30 Adorace.
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba křížové cesty.
18.00 Za Věru Číhalovu, rodiče, sestry a neteř Pavlu.
 So   17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 4. neděle postní 7.45 Za manžela, dvoje rodiče a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Aloise Čecha, manželku a syna.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
  • Sbírka uplynulé neděle zvaná Svatopetrský haléř činí 9.912 Kč. Díky všem dárcům.
  • Obvyklá adorace na podporu života farnosti bude ve čtvrtek v 18.30 h.
  • V pátek v 16.30 h. bude další schůzka ministrantů.
  • Příští neděli při ranní mši svaté prožijeme obřad tzv. skrutinií, což je modlitba za katechumena Davida, který bude při velikonoční vigilii pokřtěn.
  • Příští neděli odpoledne po skončení křížové cesty jste opět zváni do farní kavárny.