Ohlášky 4.6.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4.6. do 11.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Slavnost Seslání Ducha svatého  

FARNÍ DEN

7.45 Za rodiče Kežlínkovy a syna.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dočekalovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka  
 18.00 Mše sv. – slouží o. Vít Hába
Út    
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 7.30 Mše sv. – volný úmysl.
18.30 Adorace na podporu života farnosti.
Noc kostelů ve Vysokých Studnicích 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Františka a Antonii Valíkovy, bratry a sestry.
So  

 

18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Slavnost Nejsvětější Trojice

Pouť ve Vysokých Studnicích

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Všechny vás srdečně zvu na farní den. Program najdete na plakátcích i na internetových stránkách. Věřím, že si z programu vyberete, a že se během odpoledne na farní zahradě setkáme. Budu se těšit.
  • Výtěžek sbírky při dnešních bohoslužbách bude odeslán na charitu. Případný výtěžek farního dne je určen na opravu věže a střechy petrovického kostela. Díky všem dárcům.
  • Na plakátku na nástěnce najdete pozvání k Noci kostelů, která se uskuteční příští pátek v kostele ve Vysokých Studnicích. Program najdete zde.