Ohlášky 4.8.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4.8. do 11.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

18. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Otu Martense a rodinu Krňoulovu a Martensovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Svátek Proměnění Páně  
18.00 !! Za nová kněžská a řeholní povolání.
St  
 
Čt Památka sv. Dominika, kněze  
 
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Mše sv. – volný úmysl.
So Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 19. neděle v mezidobí 7.45 Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • V sobotu 17. srpna zde chtějí uzavřít manželství Jakub Svoboda z Luk nad Jihlavou a Eliška Brychtová z Luk nad Jihlavou. Provázejme tyto snoubence svou modlitbou. Kdo by snad věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.
  • .