Ohlášky 5.1.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5.1. do 12.1.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

2. neděle po Narození Páně

 

7.45

Za Marii Kriegsmannovu, dva manžely a sourozence.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

Slavnost Zjevení Páně

17.30

růženec

18.00

Za Věru Číhalovu, rodiče, sestry, švagry a neteř Pavlu.

Út

 

 

18.00

Za děti a mládež.

St

 

 

 

17.30

růženec

Čt

 
 

17.00

Mše sv. v Bítovčicích.

17.30

růženec

18.00

Za Antonína a Marii Řehořovy, syna a duše v očistci.

So

18.00

Mše sv. v Kozlově.

18.00

Mše sv. ve Velkém Beranově.

Ne

 

Svátek Křtu Páně

 

7.45

 Za Marii a Jaroslava, jejich rodiče a sourozence.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • V úterý po dětské mši sv. bude v kostele setkání rodičů dětí, které mají letos přistoupit k 1. svatému přijímání.
  • V pátek po mši sv. bude na faře setkání farní a ekonomické rady farnosti.
  • Blíží se ples, proto připomínám, že si můžete kupovat vstupenky u manželů Veroniky a Lukáše Kolouchových. Zároveň prosíme o případný příspěvek do tomboly. Děkujeme.