Ohlášky 5.1.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5.1. do 12.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

2. neděle po Narození Páně 7.45 Za Františka a Blaženu Koukalovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Slavnost Zjevení Páně 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za prohloubení víry ve farnosti.
Út    
18.00 Za rodiče Kubelkovy, jejich rodiče a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za manžele Kourkovy, jejich rodiče a ostatní příbuzné.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Svátek Křtu Páně 7.45 Za Antonína Pokorného, manželku, živou rodinu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Schůzka ministrantů bude v pátek od 16.30 hodin na kaplance.
  • Příští neděli odpoledne od 14.30 do 17 hodin jste srdečně zváni do farní kavárny.