Ohlášky 5.10.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5.10. do 12.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

 27. neděle v mezidobí        7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Musilovy a Lavičkovy, bratra, švagra a duše v očistci. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
17.30 Modlitba růžence.
Út Památka Panny Marie Růžencové 18.00 Za uzdravení syna a za duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
 
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
Čt 7.30 Za duše v očistci.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodinu Bačovu a za rodinu Majířovu.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 28. neděle v mezidobí     7.45 Za Václava a Marii Rajšlovy, rodinu Vavruňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnešní sbírka je věnována na pokrytí nákladů spojených s opravou sociálního zařízení na kaplance. Díky všem dárcům.
  • Dnešním dnem začíná v Římě mimořádné shromáždění biskupské synody, která se věnuje rodině. Jsme vybízeni Svatým otcem k modlitbám na tento úmysl. Vložme tento úmysl např. do modlitby růžence zde v kostele i doma v soukromí.
  • Obecně prospěšná společnost D1 pořádá příští neděli v kapli ve Velkém Beranově vzpomínkové setkání na oběti havárií na dálnici D1. Začátek je v 15.30 h.
  • Tak jako v minulých letech bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci na misijní neděli. Letos bude za 14 dní, tedy 19. října. Opět se připojíme akcí Misijní koláč. Tímto Vás prosíme o napečení buchet, koláčů, cukroví, sladkých i slaných dobrot (fantazii se meze nekladou). Všechno můžete přinášet v pátek 17. října po mši svaté nebo v sobotu od 16 hodin na kaplanku. Na misie bude věnovaná sbírka v kostele i výtěžek z veškerého prodeje před kostelem. Více o aktivitách papežského misijního díla se dozvíte na www.missio.cz Děkujeme Vám všem.
  • Připomínám, že v pátek 17. října po mši sv. začne opět příprava na biřmování. Přihlásit se mohou ti, kteří tento školní rok končí základní školní docházku a starší. Vyplněnou přihlášku, kterou si můžete vzít vzadu na stolečku nebo stáhnout na farních stránkách, odevzdávejte na faře či v sakristii.