Ohlášky 5.11.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5.11. do 12.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

31. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Františka a Marii Matulovy, jejich rodiče, celý rod Bartuškových a Matulových.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Dušičková pobožnost na hřbitově.
Po  
18.00 Za dar víry a pokoje v rodině a ochranu před vším zlem.
Út  
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za nová kněžská a řeholní povolání.
Čt Svátek Posvěcení lateránské baziliky  
   
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za manžela, rodiče a jejich děti.
 So Památka sv. Martina, biskupa 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 32. neděle v mezidobí 7.45 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dušičková pobožnost bude dnes ve 14.30 h. na hřbitově.
  • Do středy máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Proto zde bude mše svatá v pondělí, v úterý i ve středu. Využijte této možnosti.
  • Příští neděli jste opět zváni do farní kavárny od 14.30 h. do 17 hodin.
  • Na webových stránkách farnosti si můžete prohlédnout výběr fotografií z misijního dne. Zároveň touto cestou otec Miloš ještě jednou děkuje za vaši štědrost.
  • Poděkování vám zasílá také otec biskup Vojtěch za vaši štědrost při sbírce 24. září do diecézního fondu PULS a za vaši ochotu se podílet na financování diecéze a jejího života. Do donátorského programu, jak je uvedeno v letáčcích, které jste si mohli, a stále můžete, odnést domů se již v diecézi přihlásilo přes 1.200 lidí, a přispěli částkou přes 1 milion korun. Fond a donátorský program si tedy postupně získává důvěru. I v naší farnosti se do tohoto programu několik farníků již přihlásilo. Díky.