Ohlášky 5.2.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5.2. do 12.2.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

5. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky.
9.30 Bohoslužba slova v Puklicích.
9.30 !! Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
11.00 Za rodinu Řehořovu, Jedličkovu a duše v očistci.
Po Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků  
 
Út  
18.00 Za Boženu Hujkovu a celou rodinu. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
 
Památka sv. Scholastiky, panny 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Františka a Annu Böhmovi a rodiče.
So 17.00 !! Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 6. neděle v mezidobí

  

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Stanislava Jirovského, rodiče a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Vzadu na stolečku u zpovědnice si můžete vzít slibované kartičky s textem Blahoslavenství a textem Desatera k využití při osobní i společné modlitbě v rodině.
  • Po mši svaté bude paní Kolouchová vybírat na naše adoptované děti v Indii. Díky všem dárcům. Stejně tak díky, kdo jste přispěli do dnešní sbírky při mši svaté, která bude připsána na další stavební práce na faře.