Ohlášky 5.4.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5.4. do 12.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ   7.45 Na poděkování za 40 let manželství s prosbou o Boží požehnání a ochranu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Kolouchovu a Šindelkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.45 Za Štěpána a Alžbětu Smejkalovy, jejich rodiče a sourozence.
   
Út ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 14.00 Pohřeb paní Zdeňky Trnkové.
18.00 Za Marii Holubovu, manžela, syna a sestru Anastázii Ruchařovu. (se zaměřením pro děti)
St STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  15.00 Mše sv. s kremačním rozloučením s paní Marií Novákovou.
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 9.00 Rekolekční mše sv. kněží jihlavského děkanátu.
 
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za všechny zemřelé spolužáky.
So SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM Adorační den farnosti 8.00 Mše sv. – zahájení adoračního dne.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově
Ne 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7.45 Za rodinu Stokláskovu a Vochyánovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Na Velikonoční pondělí jsou bohoslužby také ve Vysokých Studnicích v 8.00 h, ve Velkém Beranově a v Kozlově v 9.30 h. a v Puklicích v 11.00 h.
  • Díky všem, kteří jste se jakkoli zapojili do příprav a průběhu slavení svátků smrti a vzkříšení našeho Pána.
  • Dnešní sbírka je věnována na pokrytí nákladů spojených s opravou topení na faře. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Na úterní dětskou mši sv. mohou děti donést postní pokladničky.
  • V pátek po mši sv. pokračuje příprava na biřmování.
  • Adorační den farnosti letos připadl na tuto sobotu: zahájíme mší sv. v 8.00 h. a po ní bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní, zakončení adoračního dne bude v 17.30 h. společnou adorací. Přestože je sobota – zkuste si naplánovat během ní čas na modlitbu s Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti oltářní. Je to možnost, posílit svůj vztah s Ježíšem a prohloubit svoji víru i život rodin a farnosti. Na stolečku u zpovědnice je arch papíru k zapsání se k adoračním službám. Díky předem za ochotu zde konat adorační službu.
  • Příští neděli odpoledne od 14.30 jste opět zváni do farní kavárny. Během dní bude fungovat i farní školka.
  • A nyní ještě požehnáme velikonoční pokrmy.