Ohlášky 5.4.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5.4. do 12.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Květná neděle   Na společný úmysl:

Za Milušku Krňoulovou a duše v očistci

Za Annu a Antonína Hájkovy, rodiče a duše v očistci.

Za živé a zemřelé rodiny Tlačbabových a Mrázových.

 

 
 
 
 
Po   Za farníky.
Út    
  Za živou a zemřelou rodinu Netrdovu, Hanákovu a Oulehlovu.
St  
 
Čt Zelený čtvrtek   Za prohloubení života farnosti a za kněze.
 
Velký Pátek  
   
  Velkopáteční obřady.
So Bílá sobota   Na společný úmysl:

Za farníky.

Za rodiče Brunovy, Klímovy, dvoje rodiče a celou přízeň.

 

 
Ne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   Na společný úmysl:

Za rodinu Stokláskovu, Vochyánovu a duše v očistci.

Za zemřelou rodinu Kolouchovu.

Za farníky.

 

 

 
 
 

 

 • Každý všední den je soukromě sloužena mše svatá na úmysly dříve zapsané na konkrétní den, jak je uvedeno v rozpisu bohoslužeb. Mše svaté můžete prožívat s pomocí internetu, v rádiích i v televizi. Časy jednotlivých bohoslužeb najdete na http://www.mseonline.cz/ 

Nabídka k prožívání dnů Svatého týdne v Lukách a ve Vysokých Studnicích

 • Květná neděle: s otcem Bohdanem budeme sloužit mši svatou v uzavřeném kostele v Lukách v 7.45 h. s žehnáním ratolestí. Můžete se duchovně připojit na dálku. Na přání otce biskupa se i u nás v 11 h. rozezní zvony jako výzva ke společné modlitbě všech lidí dobré vůle. Požehnané ratolesti si budete moci vzít domů během nedělního odpoledne od 14 do 18 hodin:
     • V Lukách budou ratolesti připravené na stole u vchodu do kostela. Prosíme, nevytvářejte u stolu ani u kostela skupiny. Je třeba mít na sobě také roušky.
     • Ve Vysokých Studnicích budou ratolesti připravené na stolečku u vchodu na faru. Prosíme, nevytvářejte u stolečku skupiny. Je třeba mít na sobě také roušky.
 • Zelený čtvrtek: s otcem Bohdanem budeme sloužit mši svatou v uzavřeném kostele v Lukách v 18.00 h. Můžete se duchovně připojit na dálku.
 • Velký pátek (den přísného postu): s otcem Bohdanem prožijeme Velkopáteční obřady v uzavřeném louckém kostele v hodinu Umučení našeho Pána, tzn. v 15.00 h. Můžete se duchovně připojit na dálku. Instrukce k prožívání těchto dní dávají možnost mít otevřený kostel k soukromé modlitbě, proto po skončení Velkopátečních obřadů bude kostel otevřený při zachování vydaných předpisů: vzdálenost lidí alespoň 2 metry a roušky na ústech:
     • v Lukách bude otevřen od 16.30 h. do 18.30 h. V kostele může být současně 12 lidí. Místa určená k této modlitbě budou na lavicích označena nápisem. Aby se dala příležitost co nejvíce lidem, omezíme soukromou modlitbu na 10 minut. Kdo byste o tuto modlitbu měl zájem, můžete se zapisovat od Květné neděle v zádveří kostela na připravené archy.
     • Ve Vysokých Studnicích bude kostel otevřený od 16.30 h. do 18.30 h. Místa určená k této modlitbě budou na lavicích označena nápisem. Pokud by bylo v kostele více než 6 lidí, je třeba počkat venku. A ti co se modlí v kostele, ať myslí i na ty, kteří na modlitbu případně čekají venku, aby i oni mohli vstoupit.
 • Bílá sobota: Stejně jako na Velký pátek využijeme možnosti mít otevřený kostel k soukromé modlitbě:
     • v Lukách bude otevřen od 14.00 h. do 17.00 h. V kostele může být maximálně 12 lidí v daný okamžik. Místa určená k této modlitbě budou na lavicích označena nápisem. Aby se dala příležitost co nejvíce lidem, omezíme soukromou modlitbu na 10 minut. Kdo byste o tuto modlitbu měl zájem, můžete se zapisovat od Květné neděle v zádveří kostela na připravené archy.
     • Ve Vysokých Studnicích bude kostel otevřený od 15.00 h. do 17.00 h. Místa určená k této modlitbě budou na lavicích označena nápisem. Pokud by bylo v kostele více než 6 lidí, je třeba počkat venku. A ti co se modlí v kostele, ať myslí i na ty, kteří na modlitbu případně čekají venku, aby i oni mohli vstoupit.
 • Velikonoční vigilie: Prožijeme s otcem Bohdanem v uzavřeném kostele v Lukách ve 20.00 h. Můžete se duchovně připojit na dálku.
 • Neděle Zmrtvýchvstání Páně: s otcem Bohdanem budeme sloužit mši svatou v uzavřeném kostele v Lukách v 7.45 h. Můžete se duchovně připojit na dálku. Obvyklé žehnání pokrmů můžete vykonat každý doma při společné modlitbě u oběda. Text požehnání je přiložen Žehnání pokrmů o Velikonocích nebo si lístek s modlitbou požehnání budete moci vzít v tištěné formě při návštěvě kostela v Lukách i ve Vysokých Studnicích.
 • V omezené míře pokračuje naše postní snažení: Přestože si o této neděli připomínáme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma, evangelium popisuje Ježíšovo utrpení a smrt (Mt 26,14-27,66). Během těchto dvou situací můžeme odhalovat význam slov „Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Mt 5,5). V Ježíšově příjezdu do Jeruzaléma na oslátku vnímáme velký symbol (srov. Zach 9,9), stejně tak i v jeho mlčení před žalobci. Není to však tichost pramenící ze slabosti, ale z pokory, která zná svou cenu a nepotřebuje si nic dokazovat. Doba, ve které žijeme, přeje těm, kdo více mluví, kdo se umí prosadit, udělat si reklamu, pokořit své soupeře. Tichost a po­kora se moc „nenosí“. Přesto však příslib o tom, že tiší dostanou zemi za dědictví, platí i pro nás. Když totiž někdo umí ovládat své emoce a dokáže se ke druhým chovat vlídně a s úctou, pročišťuje atmosféru mezilidských vztahů. Rozšiřuje tak kolem sebe dobro, a to nelze ničím nahradit. Pokusme se v tomto týdnu o tichost a pokoru, a uvidíme, jak se naše vztahy promění. Nové knížečky s dalšími inspiracemi, jak prožívat toto nedělní blahoslavenství, najdete opět pod věží v kostele v Lukách.