Ohlášky 5.6.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5.6. do 12.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

10. neděle v mezidobí

FARNÍ DEN

7.45 Za rodiče Dvořákovy a Sobotkovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
18.00  Mše sv. – slouží o. Vít Hába
Út  
18.00 Za rodiče Svěrákovy, dcery Marii a Andělu a jejich manžele a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Na poděkování za přijatá dobrodiní.
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Aloisii Boučkovu, manžela a duše v očistci.
So Památka sv. Barnabáše, apoštola 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 11. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Poutní mše sv. v Bítovčicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Všechny vás srdečně zvu na farní den. Program najdete na plakátcích. Věřím, že si z programu vyberete, a že se během odpoledne na farní zahradě setkáme. Budu se těšit.
  • Příští neděli je pouť v Bítovčicích, proto zde nebude mše sv. v 11 hodin.
  • Výtěžek sbírky při dnešních bohoslužbách i během farního dne je určen na stavební úpravy na faře. Díky všem dárcům.
  • Na plakátku na nástěnce najdete pozvání k Pochodu pro život, který se koná v Jihlavě v úterý 7. června od 15,30 hodin od kostela Matky Boží.