Ohlášky 5.7.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5.7. do 12.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy

 

 

 

7.45 Za Cyrila Řehoře, manželku a dva syny.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
19.00 Za Josefa Brancuzského.
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za P. Aloise Kežlínka, P. Bedřicha Wražinu a duše v očistci.
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Jindřišku Horkou, rodiče a sestry.
So Svátek sv. Beneditka,
opata, patrona Evropy
15.00 Na poděkování za 65 let manželství.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 15. neděle v mezidobí 7.45 Za manžele Holubovy, duše v očistci a za celu živou rodinu a Boží milosrdenství.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Sbírka uplynulé neděle na bohoslovce činí 10.327 Kč. Díky všem dárcům.
  • Začínají nám tábory. Pamatujme na jejich šťastný průběh ve svých modlitbách. Díky.
  • Možná se ptáte, jak to bude časově s mým odchodem do farnosti Moravské Budějovice. Poslední nedělí, kterou zde budu jako farář sloužit, bude neděle 26. července. Ve Vysokých Studnicích se rozloučím o týden dříve v neděli 19. července. Ať už zde v Lukách nebo o týden dříve ve Studnicích je plánováno nedělní odpolední setkání s vámi farníky na zahradách far. Budu rád, když se tam s vámi uvidím. Bude to příležitost podat si ruku a setkat se také jako farnost. Ti, kterým nevyhovuje termín 26.7. zde v Lukách, mohou využít setkání ve Studnicích a zase naopak. Zároveň upřesňuji, že mým nástupcem bude nakonec Jakub Tůma, kaplan z Brna od sv. Tomáše, rodák z Třebíče.