Ohlášky 6.1.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6.1. do 13.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Slavnost Zjevení Páně  7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Marii Kriegsmannovu, dva manžely a sourozence.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út    
18.00 Za Jaroslava Kubelku, rodiče a sourozence. (se zaměřením pro děti.)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za manžele Kourkovy a duše v očistci.
So 11.00 Svatební obřad Romana Jakoubka a Ivety Mísařové.
17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne Svátek Křtu Páně  7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za zhotovitele a dobrodince kostela v Petrovicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Úterní mše svatá bude opět se zaměřením pro děti.
  • Příští neděli jste opět zváni od 14.30 do 17 hodin do farní kavárny.