Ohlášky 6.10.2013

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6.10. do 13.10.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

 

27. neděle v mezidobí 

7.45

Za Františka Treteru, celý rod a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

Památka Panny Marie Růžencové

 

 

17.30

růženec

Út

 

18.00

Za Martina a Růženu Ondrákovy a celý rod.

St

 

17.30

růženec

Čt

7.30

Za rodinu Vondrovu, Suchánkovu, Vaňkovu a Boží milosrdenství.

 

18.00

Mše sv. v Bítovčicích.

18.30

růženec

19.00

Za manžele Vondrákovy a přízeň.

So

18.00

Mše sv. v Kozlově

18.00

Mše sv. ve Velkém Beranově

Ne

28. neděle v mezidobí 

V naší farnosti Misijní neděle

7.45

Za Františka a Blaženu Koukalovi, rodiče a sourozence.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • V naší farnosti budeme prožívat misijní neděli příští týden. Tak jako v minulých letech bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci. Opět se připojíme akcí Misijní koláč. Tímto Vás prosíme o napečení buchet, cukroví, sladkých i slaných dobrot (fantazii se meze nekladou). Všechno můžete přinášet v pátek 11. října po mši svaté nebo v sobotu od 16.hod na kaplanku. Na misie bude věnovaná sbírka v kostele i výtěžek z veškerého prodeje před kostelem. Děkujeme za spolupráci.
  • Jak již zaznělo minulý týden, dnešním dnem začíná v naší diecézi dvouletý pastorační program „Vezmi a čti celou bibli“. Na farních stránkách si můžete stáhnout v elektronické formě rozpis četby na každý den. (ke stažení také zde ) Vyjde to rámcově každý den na 10 minut. Navíc každou neděli je volný den, kdy není navržen žádný úryvek, takže se dá dohnat to, co se během týdne nestihlo. Stejně tak v závěru měsíce jsou vždy volné dny na doplnění nepřečteného. Není to mnoho – 10 minut denně a užitek z toho zakusíte určitě velký, vždyť Boží slovo má moc spasit naše duše, jak píše apoštol Jakub ve svém listě. Na předchozím působišti jsem k této četbě na pokračování vybízel skupinu lektorů a ti, kteří se do pravidelné četby zapojili, za to byli rádi a to jsme to četli během jednoho roku, nyní je rozpis dvouletý. Nebojte se toho, 10 minut denně se dá myslím vyšetřit. Rozpis čtení na jednotlivé dny je také nakopírován vzadu na stolečku. Do každé rodiny minimálně jeden rozpis určitě vyjde.