Ohlášky 6.10.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6.10. do 13.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

27. neděle v mezidobí

 

 

7.45 Za Františka Treteru, rodiče, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Leopolda Poláčka. (se slavností 1. svatého přijímání dospělého člověka)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka Panny Marie Růžencové    
18.30 Modlitba novény před biřmováním.
Út   18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
18.30 Modlitba novény před biřmováním.
St   17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.30 Modlitba novény před biřmováním.
Čt   7.30 Za Boženu Fňukalovu.
18.30 Modlitba novény před biřmováním.
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za manžela, rodinu Vondrákovu a porozumění.
So Udělování svátosti biřmování 10.00 Za biřmovance a jejich kmotry.
17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 28. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Marii Kubelkovu, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Miladu Sobotkovou a Bohumila Sobotku a oboje rodiče.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Svátost biřmování bude udělována v naší farnosti v sobotu v 10 hodin. S jejím udělováním souvisí: do soboty pokračujeme v modlitbě novény, ke které jste zváni. Text najdete nakopírovaný vzadu na stolečku nebo na farních stránkách. Podpořme biřmovance i jejich kmotry svou modlitbou.
  • Co se týká přijetí svátosti smíření, tak bude příležitost v úterý od 17 do 17.50 h., kdy bude zpovídat otec Miloš. Dále ve čtvrtek po modlitbě novény, která začíná v 18.30 h. zde v kostele, bude s otcem Milošem zpovídat i otec Bohdan. Příležitost k přijetí svátosti smíření bude ještě v pátek 17 hodin, kdy bude zpovídat otec Miloš; otec Bohdan pak bude v pátek zpovídat v průběhu mše sv. a případně ještě po ní.