Ohlášky 6.11.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6.11. do 13.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

32. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodinu Vondrákovu, Andělovu a duše v očistci a za Annu Hossovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Františka a Marii Matulovy, jejich rodiče a celý rod a za rodiče Bartuškovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Dušičková pobožnost na hřbitově.
Po  
18.00 Za prohloubení víry ve farnosti.
Út  
18.00 Za rodinu Netrdovu, Hanákovu, Oulehlovu a Boží milosrdenství. (se zaměřením pro děti)
St Svátek Posvěcení lateránské baziliky  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 7.30 Za farníky.
   
Památka sv. Martina, biskupa 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za manžela, rodiče a jejich děti.
So Památka sv. Jasafata, biskupa a mučedníka 18.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 33. neděle v mezidobí

  

7.45 Za Máriu a Olgu Lapárovy, paní učitelku a přátele.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za šťastný průběh těhotenství.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Jak již zaznělo, Dušičková pobožnost bude dnes ve 14.30 h. na hřbitově.
  • Ještě dnes, zítra a v úterý můžeme získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Z toho důvodu bude mše sv. i zítra v 18 hodin.
  • Společné udělování svátosti nemocných bude tento pátek při mši sv. Prosím, nabídněte pomoc nemocným a starším lidem, aby se mohli na tuto bohoslužbu dostat. Pro ty, kteří se této bohoslužby nebudou moci z vážných důvodů zúčastnit, bude udělována tato svátost příští neděli po mších svatých.
  • Minulou neděli jsem zapomněl vysvětlit, proč mezi námi nebyl, tak jak bylo dříve slíbeno, o. Pavel Kafka, biskupský delegát zodpovědný za financování kněží a pastorace v diecézi. Svoji plánovanou účast zde v Lukách na mších a v kavárně 30. října musel ze služebních důvodů odložit. Určitě o jeho přítomnost mezi námi nepřijdeme. Rád mezi nás v nějakém dalším příhodném termínu přijede a zodpoví otázky ohledně financování diecéze i využití oněch 280 Kč odeslaných diecézi za každého farníka staršího 18 let, dohromady za naši farnost 94.640 Kč.