Ohlášky 6.12.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6.12. do 13.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

2. neděle adventní 

 

 

 

7.45 Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
   
Út Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie  
18.00 Za rodinu Čermákovu a Nahodilovu. (se zaměřením pro děti.)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Mše sv.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Růženec.
18.00 Za nemocné a všechny zdravotníky.
So   18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
 Ne 3. neděle adventní 

 

7.45 Za Máriu a Olgu Lapárovy, paní učitelku a přátele.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Rodinu Fischerovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnešní sbírka je věnována na plánované stavební úpravy na faře. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Zatím byl vyměněn stávající kotel za nový kondenzační, nově byl vyvložkován komín a na všechny radiátory byly dány termostatické hlavice. Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. patře a snižování stropů proběhne na jaře. Díky za vaši podporu.
  • Kdo z dětí si přinesl vybarvený klas za snažení za uplynulý týden, tak ho může po mši sv. připíchnout na nástěnku zde vepředu.
  • Společné udělování svátosti nemocných bude tento pátek při mši sv. Prosím, nabídněte pomoc nemocným a starším lidem, aby se mohli na tuto bohoslužbu dostat. Pro ty, kteří se této bohoslužby nebudou moci z vážných důvodů zúčastnit, bude udělována tato svátost příští neděli po mších svatých.
  • Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa „Finanční účetní děkanství jihlavského“. Bližší informace najdete na nástěnce u kostela.
  • Příští neděli jste zváni na Adventní koncert do Vysokých Studnic. Začátek je v 16 hodin v kostele. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce.