Ohlášky 6.3.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6.3. do 13.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

4. neděle postní

 

 

 

 

 

7.45 Za Bedřicha a Františka Čápovy, za rodinu Vaňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Křížová cesta.
Po  
 
Út  
18.00 Za Věru Číhalovu, rodiče, sestry, švagry a neteř Pavlu. (se zaměřením pro děti)
St  
Čt  
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Křížová cesta.
18.00 Za Jaroslava Svobodu a celou rodinu.
So 17.00!! Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 5. neděle postní

 

7.45 Za Růženu Pokornou, manžela, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování za 90 let života s prosbou o Boží milosrdenství.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Křížová cesta.
  • Díky vám, kteří jste dnes při sbírce podpořili světové setkání mládeže s papežem v Krakově. A díky také vám všem, kteří po mši sv. přispějete na naše adoptované děti do kasičky, kterou bude mít u sebe paní Kolouchová.
  • Dnes po křížové cestě, tzn. od 15.00 h., jste opět srdečně zváni na faru do farní kavárny.
  • Dnes vyšel předvelikonoční farní zpravodaj, kde je i rozpis svátosti smíření před velikonočními svátky. Je tam malý otazník nad obvyklou účastí o. Jindřicha Charouze při sobotní svaté zpovědi. Potvrzeno to bude až v týdnu před onou sobotou. V případě, že otec Jindřich nebude nakonec moci, přijede otec Petr z Brtnice. Vše bude upřesněno na nástěnce a na farním webu.
  • Od středy 9.3. do pondělí 14.3. budu mimo farnost na malé pouti do Říma. V případě potřeby se obracejte na otce Bohdana či případně na pana kostelníka Pavla Smejkala.
  • Zkouška chrámového sboru je dnes po skončení křížové cesty.