Ohlášky 6.4.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6.4. do 13.4.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

5. neděle postní

 

7.45

Za rodinu Nováčkovu a Dvořákovu.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

14.00

Křížová cesta.

Po

 

17.30

růženec

Út

 

 

18.00

Za Jiřího Ondráčka, dvoje rodiče a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)

St

 

17.30

růženec

Čt

 

 

18.00

Mše sv. v Bítovčicích.

Adorační den farnosti

 

19.00

Za rodinu Pruknerovu.

So

19.00

Mše sv. v Kozlově.

19.00

Mše sv. ve Velkém Beranově.

Ne

Květná neděle

 

7.45

Za rodinu Stokláskovu a Vochyánovu a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

14.00

Křížová cesta.

  •  Dnešní sbírka je určena na varhany. Díky všem dárcům. Do příští neděle můžete také ještě podpořit financování varhan zapojením se do ankety Zlatá jeřabina a to buď hlasováním na internetu, nebo vyplněním hlasovacího lístku z Novin kraje Vysočina. Tento lístek odevzdávejte do krabičky na stolku u zpovědnice.
  • Nastávající týden bude rozšířená příležitost k přijetí svátosti smíření. V úterý od 17 hodin je příležitost především pro děti. Dále pak v pátek od 17.00 zpovídá otec Miloš a v sobotu bude zpovídat s otcem Milošem o. Jindřich Charouz od 8 do 11 hodin.
  • Adorační den farnosti bude tento pátek: Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena v 8 hodin, v 18.50 bude zakončení adorace a následně v 19 hodin mše sv. Z důvodu adoračního dne nebude v pátek křížová cesta. Naplánujme si během pátku čas na modlitbu s Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti oltářní. Je to možnost, posílit svůj vztah s Ježíšem a prohloubit svoji víru i život rodin a farnosti. Na stolečku u zpovědnice je arch papíru k zapsání se k adoračním službám. Díky předem za ochotu zde konat adorační službu.
  • Mládežníci jsou srdečně zváni v sobotu do Brna na Petrov na setkání mládeže s otcem biskupem. Autobus odjíždí z Luk v 6.30 h.
  • Vzadu na stolečku si můžete vzít Velikonoční farní zpravodaj.
  • Chtěl bych poděkovat všem za pomoc v uplynulých dnech při brigádách na opravě sociálního zázemí na kaplance, při stěhování lavic na kůr i za sbírání starých větví a úklid cesty kolem kostela, díky.
  • Dnes po křížové cestě jste zváni do farní kavárny.