Ohlášky 29.4.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29.4. do 6.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

5. neděle velikonoční

 

7.45 Za rodiče Markovy a Zachovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za děti přistupující k 1. svatému přijímání.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Památka sv. Josefa, dělníka 7.30 Za + tatínka a celou živou a zemřelou rodinu.
8.00 Májová pobožnost.
St Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve    
18.00 Májová pobožnost.
Čt Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů  
18.30 Adorace za obnovu života farnosti.
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za Annu a Františka Böhmovy, rodiče a sourozence.
So   18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 6. neděle velikonoční

 

 

7.45 Za Martina Vondráka, manželku, syna Martina, dvoje rodiče a sourozence a Jana Nahodila.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Solařovu a celou živou a zemřelou rodinu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Zítra odpoledne se uskuteční na farní zahradě program s hrami pro děti. Od 15.30 hodin jsou zvány především děti do 3. třídy. Starší děti se mohou přidat později. Kolem 17 hodiny plánujeme oheň s opékáním buřtů. Buřty navíc jsou zajištěny, stejně tak je zajištěno pití.
  • Ve čtvrtek od 18.30 jste opět zváni k adoraci na podporu života farnosti.
  • Sbírka příští neděle je určena na opravu kostela v Petrovicích. Díky předem všem dárcům.
  • Opravu kostela v Petrovicích můžete podpořit také účastí na koncertu „Pro Petrovice“, který se uskuteční také příští neděli v 15.30 h. v kostele sv. v Petrovicích. Vystoupí žesťový kvartet a náš chrámový sbor. Vstupné dobrovolné. Výtěžek koncertu bude věnován právě na opravu kostela sv. Petra a Pavla. Plakátek najdete na farních stránkách, stejně tak i na nástěnce u kostela. Pokud byste se chtěli blíže seznámit s historií tohoto našeho krásného kostelíka, tak na našich webových stránkách je k tomu v hlavním menu nová záložka.
  • V souvislosti s koncertem je třeba kostel v Petrovicích poklidit. Úklid je naplánován na tuto středu. Odjížděli bychom od fary v 16.30 h. Kdo byste byl ochoten s úklidem pomoci, tak se, prosím, zapište vzadu na stolečku na připravený papír.
  • První májová pobožnost bude v úterý po skončení ranní mše svaté. A dále bude májová pobožnost ve středu v 18 hodin, v pátek přede mší svatou od 18.30 h.