Ohlášky 6.8.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6.8. do 13.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Svátek Proměnění Páně 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Boží pomoc a milosrdenství pro žijící a zesnulé členy rodiny Krňoulovy a Martensovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Památka sv. Dominika, kněze  
 19.00  Mše sv. – volný úmysl.
St Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy  
 
Čt Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka  
 
Památka sv. Kláry, panny 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Františka a Blaženu Koukalovy.
 So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 19. neděle v mezidobí  7.45 Za rodiče Čermákovy, Hažmukovy,

syna a duše v očistci.

9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dvořákovu, Hlávkovu a děti.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Do pátku je otec Miloš mimo farnost. V případně nutné potřeby se obracejte na otce Bohdana, případně volejte mobil otce Miloše.
  • Sbírka této neděle je určena na opravu kostela v Petrovicích. Díky všem dárcům.
  • V sobotu se uskuteční tradiční putování farníků z Jihlavy a Malého Beranova do Petrovic. Mši svatou v Petrovicích budou slavit v 11.30 h. Jste srdečně zváni.