Ohlášky 6.9.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6.9. do 13.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

23. neděle v mezidobí     7.45 Za rodinu Čumplíkovu, Zimolovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Svátek Narození Panny Marie  
18.00 Za Jaroslav Kostku, rodiče a tetu. (se zaměřením pro děti.)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za farníky.
 
14.00 Svatební mše svatá Tomáše Sedláka a Markéty Blažkové.
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
19.00 Za Jaroslava a Marii Gotzmannovi a jejich rodiče.
So 11.00 Svatební obřad Josefa Navrátila a Lenky Březnové.
13.30 Mše sv. u příležitosti setkání rodáků.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 24. neděle v mezidobí     7.45 Za Jana Smejkala, manželku, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Leopolda Poláčka.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Výuka náboženství začíná tento týden. Rozvrh výuky najdete na nástěnkách i na webových stránkách farnosti.
  • První dětská mše sv. bude v úterý v 18 hodin. Budeme prosit o Boží požehnání pro nový školní rok. Všichni jste srdečně zváni.
  • V pátek pokračuje příprava na přijetí svátosti biřmování, která bude udělována zde v Lukách v sobotu 14. listopadu. Pamatujme na biřmovance ve svých modlitbách.
  • Dnešní sbírkou jste podpořili plánované stavební úpravy na faře. Díky. Sbírka příští neděle bude z rozhodnutí otce biskupa odeslána na děkanský účet a bude určena na podporu pastoračních aktivit na úrovni děkanství.
  • Naše církev se připravuje na Národní Eucharistický kongres. Slovo „kongres“ vyvolává představu odborného setkání, ale v tomto případě tomu tak být nemá. Eucharistické kongresy se v církvi konají na různých úrovních – diecézní, národní či celosvětové – od druhé poloviny 19. století. Připravovaný kongres je první od vzniku samostatné České republiky a je určen k prohloubení naší úcty ke Kristu v Eucharistii. Na vrchol slavení tohoto kongresu v sobotu 17. 10. v Brně bychom jako farnost vypravili autobus. Kromě slavnostní mše sv. s následným Eucharistickým průvodem je připravován bohatý doprovodný program, který bude v nejbližších dnech zveřejněn. Kdo byste měl zájem se zúčastnit, zapisujte se vzadu na stolečku na připravený papír.
  • V sobotu 19. září zde chtějí uzavřít manželství Ondřej Václavek, bytem Luka nad Jihlavou, Čs. Armády 446 a Stanislava Váchová, bytem Luka nad Jihlavou, Lidická 406. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.
  • Farnost Kamenice srdečně zve příští neděli na kolotoč plný pohádek. Bližší informace jsou na nástěnce.