Ohlášky 6. 9. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 9. do 13. 9. 2020

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
 Ne 23. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Jana Zvěřinu, živou rodinu a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út Svátek Narození Panny Marie  
18.00 Za Marii Markovou manžela a dva syny
St 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.30 Adorace (Luka n. J.)
Čt 7.30 Za Václava Peška a dvoje rodiče
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Modlitba sv. růžence
19.00 Za Jaroslava Kostku, rodiče a tetu
So Památka Jména Panny Marie 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

24. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Jana Smejkala, manželku, sourozence, dvoje rodiče a rodinu Musilovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 

 

  • Jestliže účast na jedné bohoslužbě překročí hranici 100 osob, máme opět povinnost mít roušky. V Lukách se to dotkne obou nedělních mší svatých a zřejmě i některých úterních mší svatých pro děti.

 

  • Výuka náboženství začne od pondělí 14. září. Rozvrh najdete na nástěnkách a na farním webu.

 

  • Tuto středu bude v kostele mimořádně od 18.30 do 19.00 hodin adorace Nejsvětější Svátosti oltářní.

 

  • Ve středu v 19 hodin se sejde na faře pastorační a ekonomická rada farnosti.

 

  • V sobotu 12. září v 11 hodin bude slavnostně požehnán nový kostel blahoslavené Marie Restituty Kafkové v Brně na Lesné. Zvláště v tyto dny můžeme zahrnout farnost na Lesné do svých modliteb.