Ohlášky 7.10.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7.10. do 14.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

27. neděle v mezidobí

 

 

 

 

7.45 Za Františka Treteru, rodiče a celý rod.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Leopolda Poláčka. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
 
Út  
18.00 Za zemřelé rodiny Kubelkovy a Kabelkovy. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za farníky.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Josefa Krčála, rodiče a duše v očistci.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 28. neděle v mezidobí  

 

7.45 Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, jejich děti, duše v očistci a za Annu Hosovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes se uskuteční setkání lektorů, kteří při bohoslužbách čtou Boží slovo. Setkání začne zde v kostele v 17 hodin. Všichni lektoři jsou srdečně zváni ke společnému setkání, které bude poté pokračovat na kaplance.
  • První schůzka ministrantů po prázdninách se uskuteční tento pátek od 16.30 h. na kaplance.
  • V pátek po mši pokračuje příprava na biřmování.