Ohlášky 7.12.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7.12. do 14.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

2. neděle adventní 7.45 Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu  
18.00 Za dar uzdravení. (se zaměřením pro děti)
Út    
 
St  
Čt    
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Vladimíra a Marii Joslovy.
So Památka sv. Lucie, panny a mučednice 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 3. neděle adventní 7.45 Za Františka a Blaženu Koukalovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Vlastu Vondrákovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnešní sbírka je věnována na opravu sociálního zařízení na kaplance. Díky všem dárcům.
  • otec Miloš bude od úterý do soboty na duchovních cvičeních. V týdnu se proto během nutné potřeby – zaopatřování či pohřbu – obracejte na otce Bohdana.
  • Dětská mše sv. bude tento týden mimořádně již v pondělí v 18 hodin. Děti jsou opět zvány přinést si adventní lampy, se kterými na úvod bohoslužby půjdou průvodem přes kostel.
  • Ve svatostánku jsou připravené proměněné bezlepkové hostie. Proto ti, kteří mají bezlepkovou dietu, mají možnost přistupovat ke svatému přijímání. Stačí na to v závěru sv. přijímání upozornit podávajícího. Případně se lze přede mší sv. domluvit na přijímání Krve Páně.
  • Vzadu si můžete ještě objednávat novou knihu Pohádek z Vysočiny, kterou napsal otec Bohdan. Cena činí 250 Kč.
  • Jste srdečně zváni na Adventní koncert posluchačů pražské konzervatoře, který se uskuteční v kostele ve Vysokých Studnicích příští neděli v 17 hodin.
  • Kdo by měl zájem o Katolický týdeník na rok 2015, ať se zapíše vzadu na stolečku. Zároveň připomínáme, že jsou vzadu k zakoupení ještě stolní kalendáře.
  • Po mši sv. mohou děti na stromek zde vepředu pověsit další adventní zvonek, který dostaly v úterý na dětské mši svaté.
  • Další výtvarná dílna proběhne v sobotu 13.12. od 14.30 hod. na kaplance. Budou se vyrábět vánoční dekorace z plsti. Zájemci, zapište se vzadu na stolečku.