Ohlášky 7.4.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7.4. do 14.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

 

5. neděle postní

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Aloise Vylíčila, rodinu Trnkovu a Langerovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
Po    
 

Út

   
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
 

St

 
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
 

Čt

Adorační den farnosti Luka  
18.00 Za duchovní obnovu naší farnosti.
 

Adorační den farnosti Vysoké Studnice 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba křížové cesty.
18.00 Za duchovní obnovu farnosti ve V. Studnicích.
18.00 Za zemřelé strýce a tety.
So   17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Květná neděle 7.45 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Annu a Antonína Hájkovy a rodiče.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.

 

  • Dnes po křížové cestě jste opět zváni do farní kavárny, která začne po skončení modlitby křížové cesty.
  • Výtěžek dnešní sbírky pošleme na konto sbírky na dívčí dětský domov v Keni, kde nyní působí náš farník Vašek Kolouch. Díky všem dárcům.
  • Ve čtvrtek prožijeme Adorační den farnosti: Nejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena v 9.00 h. a po ní bude po celý den příležitost přijít a v modlitbě setrvat před Kristem přítomným v Eucharistii. V 17.45 h. přijmeme Svátostné požehnání a po něm vše završíme slavením mše svaté v 18 hodin. Na stolečku u zpovědnice je arch papíru k zapsání se k adoračním službám, aby zde byl stále někdo přítomen. Díky předem za ochotu tuto adorační službu zde konat. Více k adoračním dnům se dozvíte od otce biskupa Vojtěcha ve Velikonočním zpravodaji.
  • Nastávající týden bude rozšířená příležitost k přijetí svátosti smíření. V úterý od 17 hodin je příležitost především pro děti. V pátek od 16.00 h. zpovídá otec Miloš. V sobotu bude zpovídat s otcem Milošem od 8 do 11 hodin o. Jindřich Charouz. Rozpis zpovědních dnů máte také na nástěnce a ve farním zpravodaji, který je vzadu na stolečku.
  • Požádal jsem o zrušení pevné linky. Kdo nemáte, tak telefonní čísla na otce Miloše a na otce Bohdana najdete ve Zpravodaji na zadní straně nebo na webových stránkách farnosti.
  • Mládežníci jsou srdečně zváni v sobotu do Brna na Petrov na tradiční setkání mládeže s otcem biskupem. Autobus odjíždí z náměstí v Lukách v 6.45 h. Již nyní se mohou účastníci zaregistrovat na webových stránkách www.brno.signaly.cz pro jednotlivé zájmové skupinky.
  • Vzadu na stolečku si můžete vzít další postní kartičky. Tentokrát je na nich Marie Magdalská, která se otevřela Boží lásce a změnila svůj život. Byla s Ježíšem v době, kdy umíral na kříži. I my máme mít rádi Ježíše za všech okolností.