Ohlášky 7.5.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7.5. do 14.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

4. neděle velikonoční 7.45 Za Martina Vondráka, manželku, dvoje rodiče, sourozence a Jana Nahodila.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Jiřinu a Antonína Pavlíčkovy, rodinu Janouškovu, rodinu Valovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Po Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
 
Út    
18.00 Za zemřelého Radka Jeřábka, manželku a děti. (se zaměřením pro děti)
St 18.00 Májová pobožnost.
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za Marii Číhalovu, rodiče a sestru.
18.00 Májová pobožnost.
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za zemřelé tety a strýce.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 5. neděle velikonoční 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
  • Dnešní sbírka je určena na plánované stavební úpravy na faře. Díky všem dárcům.
  • Zítra bude májová pobožnost po skončení ranní mše svaté. A dále jsou májové pobožnosti ve středu a ve čtvrtek v 18 hodin, v pátek přede mší svatou v 18.30 h. a příští neděli v 18 hodin.
  • Příští neděli při mši sv. v 11 hodin prožijeme obřad přijetí do katechumenátu – slavnostní zahájení přípravy na křest dospělého.
  • Na stránkách farnosti si můžete prohlédnout výběr fotografií z 1. svatého přijímání.