Ohlášky 7.6.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7.6. do 14.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dočekalovu.
11.00 Poutní mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za Stanislava Dvořáka a Ottu Chvojsíka. (se zaměřením pro děti.)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Barnabáše, apoštola 7.30 Za obnovu života ve farnosti.
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.00 Mše sv. ve V. Studnicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za rodinu Dvořákovu a Sobotkovu.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Slavnost Těla a Krve Páně

 

7.45 Za rodiče Svěrákovy, zemřelé děti a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Poutní mše sv. v Bítovčicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Příští neděli prožijeme slavnost Těla a Krve Páně. Po ranní mši svaté se uskuteční obvyklý eucharistický průvod. V průvodu s Nejsvětější svátostí obejdeme kostel, u oltáře před kostelem požehnáme naší obci a následně zakončíme průvod opět u oltáře v kostele.
  • Jak již zaznělo, příští týden je pouť v Bítovčicích, proto zde v Lukách nebude mše svatá v 11 hodin.
  • Orel Luka a Ski areál Luka pořádají příští neděli odpoledne běžecký závod „Po sjezdovce nahoru a dolů“, jste srdečně zváni. Začátek je ve 14 hodin. Bližší informace najdete na plakátku na nástěnce u kostela.
  • Jste také zváni na Noc kostelů do Vysokých Studnic, která se koná tento pátek 12.6. od 18 hodin v kostele ve V. Studnicích. Program najdete na plakátku na nástěnce i na webových stránkách farnosti.