Ohlášky 7.7.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7.7. do 14.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

14. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy, rodiče a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
19.00 Za Marii Vaňkovu, manžela Josefa, sourozence a duše v očistci.
St  
17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 7.30 Mše sv. – volný úmysl.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Jindřišku Horkou, rodiče a sestry.
So 11.00 Svatební mše sv. Pavla Novotného a Jany Mokrejšové.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 15. neděle v mezidobí 7.45 Za Antonína Čermáka, manželku Jarmilu, jejich dceru Marii a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Probíhají tábory. Pamatujme na jejich šťastný průběh ve svých modlitbách.
  • V sobotu 20.7. zde chtějí uzavřít manželství Petr Navrátil z Luk nad Jihlavou a Daniela Šťastná z Jihlavy. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by snad věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.
  • V rámci adopce na dálku máme dvě nové děti z Indie. Jejich fotky a další informace najdete na nástěnce pod věží.
  • Příští neděli při ranní mši svaté prožijeme obřad Přijetí do katechumenátu, totiž slavnostní zahájení přípravy na křest dospělého.
  • Máte možnost zúčastnit se poutě na Turzovku a při zpáteční cestě také v Žarošicích u příležitosti Zlaté soboty. Pouť je plánovaná na sobotu 14. září. Duchovní doprovod přislíbil loucký rodák Jiří Komárek. Předběžná cena pouti je 400 Kč. Přihlašovat se můžete u pana Stanislava Blažka. Obě dvě poutní místa mají svoji nezaměnitelnou atmosféru, využijte tedy příležitosti se této pouti zúčastnit.