Ohlášky 7.8.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7.8. do 14.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

19. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za otce Jacka Horáka a otce Jan Jiřiště.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Dominika, kněze  
 
Út Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice  
 19.00  Za nemocné a ty, kteří se o ně starají.
St Svátek sv. Vavřince,

jáhna a mučedníka

 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Kláry, panny 7.30 Za mír a pokoj na celém světě.
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Miloslava Málka, rodiče a sestru a děti Koumarovy.
So 10.30 Svatební mše sv. Petra Číhala a Ivety Procházkové.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 20. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Josefa a Marii Šedovy.
9.30 Poutní mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka této neděle je určena na pokrytí nákladů spojených se stavebními úpravami na faře. Díky všem dárcům.
  • V sobotu 13. srpna se koná v Praze „Den pro rodinu“. Celý program najdete na nástěnce u kostela. Je dobré tuto akci podpořit modlitbou i případnou účastí.
  • Svatojakubská farnost vás zve na tradiční pouť do Petrovic, která se uskuteční v sobotu 13. srpna. Mše sv. začne v 11.30 h.