Ohlášky 7.9.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7.9. do 14.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

23. neděle v mezidobí   7.45 Za rodinu Šedovu a Zemanovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Martina Součka, rodinu Součkovu a Jelínkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek Narození Panny Marie  
17.30 Modlitba růžence.
Út 18.00 !!! Za Marii Markovu a manžela. (se zaměřením pro děti)
 
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
Čt 7.30 Za rodinu Vondrovu, Suchánkovu, Vaňkovu a za Boží milosrdenství.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Jaroslava a Marii Gotzmannovi a jejich rodiče.
So Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 12.00 Svatební obřad Ondřeje Jaroše a Jaromíry Musilové.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne Svátek Povýšení svatého kříže   7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnešní sbírka je určena na pokrytí nákladů spojených s opravou sociálního zařízení na kaplance. Díky všem dárcům.
  • Tento týden začíná výuka náboženství. Na nástěnkách i na farních webových stránkách je rozpis výuky.
  • Úterní mše sv. jsou po prázdninové přestávce opět se zaměřením pro děti. Všechny děti i vy ostatní jste zváni.
  • V pátek po mši svaté se uskuteční na faře zasedání farní rady, kde bychom se chtěli domluvit, jak dál ve farnosti po stránce pastorační i stavební. Můžete tedy členům farní rady předložit svoje návrhy a postřehy.
  • Skautské středisko zve příští neděli 14. září na drakiádu na sjezdovce v Lukách. Začátek ve 14 hodin.
  • Mládež je srdečně zvána na tradiční JiTTrO hry do Kněžic. Začátek je v sobotu 20.9. v 8.30 h. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce i na farních stránkách.